STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2013-2014

aprobată prin OMEN nr. 3818/03.06.2013, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 430 din 15.07.2013.

Semestrul I

—Cursuri: luni, 16 septembrie 2013 – vineri, 20 decembrie 2013
—În perioada 2 – 10 noiembrie 2013, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă
—Vacanţa de Crăciun – sâmbătă, 21 decembrie 2013 – duminică, 5 ianuarie 2014
—Cursuri: luni, 6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014
—Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014
 

Semestrul al II-lea

Cursuri: luni, 10 februarie 2014 – vineri, 11 aprilie 2014*
Vacanţa de Paști – sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie 2014
Cursuri: miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014
Vacanţa de vară – sâmbătă, 21 iunie 2014 – duminică, 14 septembrie 2014
 
*Săptămâna 7–11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!", având un orar specific.

 

PORTOFOLIUL PROFESORULUI DE RELIGIE

Decizia de numire (titularizare, suplinire) (în copie);

Fişa postului;

Curriculum Vitae;

Încadrare (clase, orar - inclusiv programul suplimentar);

Documente curriculare (programe şcolare în uz, metodologii, regulamente, ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare; precizări metodologice cu privire la predarea specialităţii; programe examene naţionale; programe şcolare pentru discipline opţionale noi; lista manualelor folosite la clasă);

Planificarea calendaristică; proiectarea unităţilor de învățare; planificare semestrială și anuală;

Proiectarea pregătirii suplimentare a elevilor capabili de performanţă;

Proiectarea pregătirii elevilor ce prezintă dificultăţi in învăţare;

Instrumente de lucru şi de evaluare (teste sumative, predictive şi altele); rezultate la olimpiade și concursuri școlare; rezultatele evaluării predictive; rezultatele evaluărilor periodice;

Cursuri opţionale – suport de curs, materiale auxiliare;

Lista mijloacelor didactice în dotare;

Documente privind calitatea de mentor, formator local/ judeţean/ naţional; coordonator cerc pedagogic/ metodist/ membru în consiliu consultativ al I.S.J.; îndrumător reviste şcolare/membru în colectivul de redacţie al revistelor de specialitate; evaluator manuale; membru în comisii ştiinţifice;

Fișe de autoevaluare; rapoarte semestriale și anuale cu privire la activitatea depusă la clasă și în cadrul Comisiei metodice;

Calificativul acordat de către Consiliul de administrație al unităţii şcolare (copie).

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

Concursurile naţionale în anul şcolar 2013-2014 la religie:

Olimpiada Naţională de Religie/ cls. VII-XII:
Faza pe şcoală: luna decembrie 2013
Faza locală (comună, oraş): perioada 6 ianuarie - 15 februarie 2014
Faza judeţeană: 1 martie 2014
Faza naţională: 7 - 11 aprilie 2014
Olimpiada Naţională de Religie/ licee şi seminarii teologice:
Faza judeţeană: 1 martie 2014
Faza naţională: 23 - 26 aprilie 2014
Concursul Cultură şi spiritualitate românească
Faza judeţeană: luna martie  2014
Faza naţională: 11 mai 2014
Concursul Cultură şi civilizaţie în România
Faza judeţeană: perioada ianuarie - martie 2014
Faza naţională: 2 - 5 iunie 2014
 
Metodologia desfășurării concursurilor și precizări cu privire la bibliografia obligatorie se pot descărca de aici: