Metodologia organizării Olimpiadei de religie în anul şcolar 2013-2014

08.01.2014 13:45

Olimpiada de religie reprezintă un concurs care se adresează elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite pentru disciplina Religie, din clasele V-XII. Etapele desfăşurării olimpiadei de religie sunt: etapa pe școală, etapa locală, etapa județeană (clasele V-XII) și etapa națională (clasele VII-XII). Selecţia se realizează astfel:

  1. Etapa pe şcoală constă în selecţia, pe bază de observaţie şi verificare permanente, de către fiecare cadru didactic, a elevilor disponibili de performanţă (perioada semestrului I);
  2. Etapa locală se desfăşoară la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, în săptămâna 10-15 februarie 2014. În urma acestei etape, se califică la etapa judeţeană elevii cu punctajele maxime, 1 elev pe nivel de studiu (mediul rural) sau 2 elevi pe nivel de studiu (mediu urban). Fiecare catedră de religie din fiecare şcoală va înainta până pe data de 20 februarie 2014, pe adresa religieisjbuzau@yahoo.com, un tabel completat, după modelul de mai jos:

Nr. crt.

Nume şi prenume elev

Unitatea de învăţământ

Clasa din care provine

Nota obţinută

Nume şi prenume

profesor coordonator

Adresa de e-mail şi telefon

profesor coordonator

 

 

 

 

 

 

 

     De asemenea, profesorii care au elevi calificaţi la faza judeţeană trebuie să elaboreze şi să trimită pe aceeaşi adresă de e-mail religieisjbuzau@yahoo.com, până pe data de 25 februarie 2014, variante de subiecte pentru etapa judeţeană, din care se va extrage varianta de concurs. Variantele de subiecte elaborate trebuie să respecte structura cerută de Regulamentul specific privind olimpiada de religie (cultul ortodox).

  1. Etapa judeţeană se va desfăşura, atât pentru gimnaziu, cât şi pentru liceu, în data de 1 martie 2014, între orele 9ºº-12ºº, la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzău.

 

 

Inspector şcolar pentru disciplina religie,

Pr. Prof. Dr. Nicolae Moraru