SIMPOZIONUL NAȚIONAL ”DIDACTICA ARIEI CURRICULARE OM ȘI SOCIETATE”

11.09.2013 21:40

În perioada 8-10 noiembrie 2013, în amfiteatrul Liceului Pedagogic ”Spiru Haret” din Buzău, va avea loc Simpozionul național ”Didactica ariei curriculare Om și Societate” pe următoarele secțiuni:

I. Didactica curriculară

Teme propuse: 1. Formarea și evaluarea competențelor în aria curriculară Om și Societate; 2. Evaluarea rezultatelor învățării; 3. Abordări interdisciplinare, transdisciplinare și pluridisciplinare; 4. Metode și tehnici didactice utilizate pentru optimizarea procesului de predare-învățare

II. Auxiliare didactice curriculare

Prezentare de materiale didactice: monografii, ghiduri metodologice, reviste de specialitate și reviste școlare etc.

Ambele secțiuni se vor desfășura separat pe discipline: Istorie, Geografie, Religie, Socio-Umane. Lucrările scrise trebuie să aibă 5-6 pagini A4, Times New Roman 12, la 1,5 rînduri, și pot fi redactare individual ori în echipă de două persoane. Toate materialele vor alcătui un volum cu ISBN. Taxa de participare de 50 lei acoperă diploma de participare și un exemplar din volumul publicat.

Parteneri în proiect: Ministerul Educației Naționale; Inspectoratul Școlar Județean Buzău; Consiliul Județean Buzău; Prefectura Buzău; Primăria Municipiului Buzău; Casa Corpului Didactic Buzău.

Înscrierile cadrelor didactice interesate se fac până pe data de 10 octombrie 2013, prin completarea unei fișe de înscriere, scanarea chitanței de achitare a taxei de participare și atașarea unui rezumat al lucrării de maximum 2 pagini. Detalii puteți cere pe adresa de e-mail: religieisjbuzau@yahoo.com.